Begrafenis

Uitvaart 0181 verzorgt een complete begrafenis voor een vaste lage prijsstelling. Om u een idee te geven van de mogelijkheden en de kosten die daarbij horen, hebben wij 2 pakketten samengesteld. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen indien uw wensen anders zijn.

Dienstverlening rondom de begrafenis

Een begrafenis brengt vaak wat meer kosten met zich mee door bijvoorbeeld grafrechten en eventueel een grafsteen. Reden te meer om de andere kosten zo laag mogelijk te houden. De dienstverlening van Uitvaart-0181 helpt u daarbij. Samen met u kunnen we een complete en budgettair aantrekkelijke begrafenis verzorgen. Onze vertrouwde en persoonlijk betrokken werkwijze staat garant voor een begrafenis die geheel voldoet aan uw wensen.

 

Algemene begraafplaats de Ommering

Uitvaart-0181 kan de begrafenis op Algemene Begraafplaats de Ommering verzorgen, al dan niet gecombineerd met een kerkelijke dienst. Wij regelen alle formaliteiten met de gemeente en de begraafplaats, maken zo nodig de afspraken met de betreffende kerk, organiseren het eventuele vervoer van de overledene en de nabestaanden, regelen desgewenst de condoleance en alle andere zaken die voor u van belang zijn.