Begrafenis Compact v.a.€ 3650,–

Afscheid de Ommering

Begrafenis

Dienstverlening rondom de begrafenis

Een begrafenis brengt vaak wat meer kosten met zich mee door bijvoorbeeld grafrechten en eventueel een grafsteen. Reden te meer om de andere kosten zo laag mogelijk te houden. De dienstverlening van Uitvaart-0181 helpt u daarbij. Samen met u kunnen we een complete en budgettair aantrekkelijke begrafenis verzorgen. Onze vertrouwde en persoonlijk betrokken werkwijze staat garant voor een begrafenis die geheel voldoet aan uw wensen.

Algemene begraafplaats de Ommering

Uitvaart-0181 kan de begrafenis op Algemene Begraafplaats de Ommering verzorgen, al dan niet gecombineerd met een kerkelijke dienst. Wij regelen alle formaliteiten met de gemeente en de begraafplaats, maken zo nodig de afspraken met de betreffende kerk, organiseren het eventuele vervoer van de overledene en de nabestaanden, regelen desgewenst de condoleance en alle andere zaken die voor u van belang zijn.

.

Geheel verzorgde begrafenis met een intiem afscheid in het Afscheidshuis de Ommering 

 • Algehele verzorging en regeling van de uitvaart
 • Persoonlijke bespreking van de uitvaart
 • Vervoer van de overledene naar het dienstencentrum
 • Verzorging en kleden van de overledene
 • Levering van een nette basis uitvaartkist
 • Gebruik van het mortuarium van ons dienstencentrum (max. 5 dagen
 • Overbrengen van de overledene naar het Afscheidshuis de Ommering
 • Gebruik van 60 minuten van de accommodatie van het Afscheidshuis de Ommering http://www.deommering.nl
  • Mogelijkheid om afscheid te nemen in de aula 
  • Mogelijkheid om muziek af te spelen in de aula
  • Mogelijkheid om foto’s te tonen tijdens de plechtigheid
  • Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de plechtigheid
  • Mogelijk tot samen zijn in de koffiekamer
   • Eventuele consumpties worden na de uitvaart in rekening gebracht
 • Het verzorgen van de begrafenis, kosten graf zijn niet inbegrepen (dit is voor iedere gemeente anders)
 • Uittreksel van overlijden
 • 24/7 telefonische ondersteuning

Optioneel

 • Thuis opbaren, bed/kist koeling
  • € 345,–
 • Extra rouwkaarten
  • € 5,–- per stuk incl. porto
 • Extra tijd in het Afscheidshuis de Ommering, per 15 min. € 162,–
 • Indien aanwezig ICD of Pacemaker verwijderen
  • € 72,–
 • Overbrengen van de overledene in de avond/nacht/weekend € 54,–         

(exclusief eventuele kosten van ziekenhuis of verzorgingshuis).