Aula van het crematorium de Ommering

crematorium de Ommering

Begrafenis

 

Dienstverlening rondom de begrafenis

Een begrafenis brengt vaak wat meer kosten met zich mee door bijvoorbeeld grafrechten en eventueel een grafsteen. Reden te meer om de andere kosten zo laag mogelijk te houden. De dienstverlening van Uitvaart-0181 helpt u daarbij. Samen met u kunnen we een complete en budgettair aantrekkelijke begrafenis verzorgen. Onze vertrouwde en persoonlijk betrokken werkwijze staat garant voor een begrafenis die geheel voldoet aan uw wensen.

 

Algemene begraafplaats de Ommering

Uitvaart-0181 kan de begrafenis op Algemene Begraafplaats de Ommering verzorgen, al dan niet gecombineerd met een kerkelijke dienst. Wij regelen alle formaliteiten met de gemeente en de begraafplaats, maken zo nodig de afspraken met de betreffende kerk, organiseren het eventuele vervoer van de overledene en de nabestaanden, regelen desgewenst de condoleance en alle andere zaken die voor u van belang zijn.

Geheel verzorgde begrafenis incl. plechtigheid in de aula van Crematorium de Ommering of in het Afscheidshuis

 • Algehele verzorging en regeling van de uitvaart
 • Persoonlijke bespreking van de uitvaart
 • Opstellen van het draaiboek t.b.v. de plechtigheid
 • 50 rouwkaarten en verzendservice
 • Uittreksel van overlijden
 • Overbrengen van de overledene naar 0ns dienstencentrum 
 • Verzorging en kleden van de overledene
 • Levering van een nette basis uitvaartkist
 • Overbrengen van de overledene naar de aula van Crematorium de Ommering of het Afscheidshuis
 • Afscheidsplechtigheid in de aula van het crematorium de Ommering (60 minuten)
  • Begeleiding door de uitvaartleider tijdens de gehele uitvaart
  • Mogelijkheid om muziek af te spelen in de aula
  • Mogelijkheid om foto’s te tonen op het presentatiescherm- (meerprijs)
 • Het verzorgen van de begrafenis, kosten van het graf zijn niet inbegrepen (is per gemeente verschillend)
 • Aansluitend is er gelegenheid tot samen zijn in de koffiekamer (60 minuten)
  • Eventuele consumpties worden na de uitvaart in rekening gebracht
 • 24/7 telefonische ondersteuning

Optioneel

 • Thuis opbaren, bed/kist koeling € 345,–
 • Herdenkingsplechtigheid in de kerk incl. Rijdende baar, overledene naar de kerk, uitvaartleider en dragers € 575,–
 • Extra rouwkaarten € 5,–- per stuk incl. porto
 • Extra tijd Aula, per 15 min. € 250,–
 • Indien aanwezig ICD of Pacemaker verwijderen € 72,–
 • Overbrengen van de overledene in de avond/nacht/weekend € 54,       

(exclusief eventuele kosten ziekenhuis of verzorgingshuis).